Adomo sūnūs yra viens kito šonkauliai,
Sukurti iš tos pačios esybės.
Kai skausmas plėšia vieną jų,
Kiti neranda sau ramybės.
Jei negandos tau svetimos kitų,
Negali Žmogum vadintis tu.