Nuėjau į laivo pirmagalį ir stebėjau miestelius ir kaimus, kuriuos praplaukėme. […] Upės pakrantėje mačiau moteris, skalbiančias šeimos drabužius. Maži žvejybiniai laiveliai naršė po upę. Vakarop laivas įplaukė į Kauną. Su nuostaba žvelgiau į miesto fortus ir aukštus plytų statinius. Benjamin. L.Gordon. Between Two Worlds. The Memoirs of the Physician.