Spalio 23 d.

Neprijaukintos istorijos

Bet atsitinka, kad, eidamas palei aklinas to miesto sienas staiga, kai to tikiesi mažiausiai, išvysti atsiveriant siaurutę angą, ir pasirodo kitas miestas, o po akimirksnio pradingsta.

- I. Calvino