Spalio 22 d.

Primirštos istorijos

Nuėjau į laivo pirmagalį ir stebėjau miestelius ir kaimus, kuriuos praplaukėme. /.../ Upės pakrantėje mačiau moteris, skalbiančias šeimos drabužius. Maži žvejybiniai laiveliai naršė po upę. Vakarop laivas įplaukė į Kauną. Su nuostaba žvelgiau į miesto fortus ir aukštus plytų statinius.

- B. L. Gordon, XIX a.