Kvietimai


KVIETIMAS ORGANIZACIJOMS IR BENDRUOMENĖMS


Kaunas 2022 Istorijų festivalis jungia visus, kurie mėgsta pasakoti ir klausytis istorijų. Praėjusiais metais su daugiau nei 40 renginių ir 20 partnerių startavęs festivalis kviečia teikti pasiūlymus 2020 m. programai. Festivaliu siekiame priminti daugiatautę vietos istoriją, stiprinti dialogą tarp skirtingų Kauno miesto ir rajono bendruomenių, skatinti žmonių pasididžiavimą vieta, kurioje gyvename, o kartu – ieškoti inovatyvių istorijų pasakojimo formų.

2020 m. Istorijų festivalis planuojamas spalio 8–11 d. Šiemet festivalis bus skirtas ne tik praeičiai. Reaguodamas į (post)pandeminio pasaulio tikrovę, festivalis kvies tyrinėti savo dienų iššūkius istoriniame kontekste, reflektuoti asmenines ir istorines mūsų kartos ir tėvų, senelių, prosenelių patirtis karų, okupacijos, tremčių, persekiojimų ir kt. sudėtingais laikotarpiais.  Kviesime kelti tokius ir panašius klausimus:
Ar išgyvendami savo laikmečio iššūkius galime pasimokyti iš praeities istorijų? Ar jose atpažįstame save? Kokias savo pačių patirtis galime įžvelgti praeities įvykiuose? Ką reiškia atsidurti akistatoje su netikrumu dėl ateities, nesaugumu, nežinomybe? Kita vertus, kaip išlikti žmogumi, kai aplinkui siautėja destrukcija? Kaip įveikti žvėrį pačiam netampant juo?..

Prioritetas bus teikiamas projektams, atliepiantiems festivalio temą ir ieškantiems naujų istorijų pasakojimo formų. Raginame burtis su savo partneriais, kuriems taip pat aktuali jūsų istorija: dalintis eksponatais, istorinėmis žiniomis, kompetencijomis ir t. t. Kartu kviečiame istorijas pasakoti naujose, neatrastose ar jūsų istorijai svarbiose miesto bei rajono erdvėse (gatvėse, aikštėse, butuose, alternatyviose erdvėse ir t. t.). Be to, skatiname galvoti apie saugiai įgyvendinamas iniciatyvas, tinkamas ir galimo karantino sąlygomis.

Lauksime jūsų pasiūlymų iki 2020 m rugpjūčio 3 d. 12:00 val.
Papasakokite apie juos užpildydami šią registracijos anketą: bit.ly/IstorijuFestivalis2020

Apie atrinktus pasiūlymus informuosime iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. Jie bus įtraukti į Istorijų festivalio 2020 programą ir taps bendros komunikacijos dalimi.

Kontaktai
Festivalio kuratorė Daiva Citvarienė, daiva@kaunas2022.eu
Festivalio koordinatorė Justina Petrulionytė-Sabonienė, justina@kaunas2022.eu

KVIETIMAS MENININKAMS


Kviečiame menininkus teikti pasiūlymus specialiai Kaunas 2022 Istorijų festivalio programos daliai „Petrauktas gyvenimas: istorijos gyvai“. Tai meninės intervencijos įvairiose Kauno ir Kauno rajono vietose, kurių metu menininkai pristatys savo šiandienos patirtis ir jų santykį su miesto istorija.

Laukiame skirtingų disciplinų menininkų (dailininkų, fotomenininkų, poetų, muzikantų ir kt.), kurie pristatytų savo istoriją ir meno kūrinį jiems svarbioje miesto ar rajono vietoje. Tikimės skirtingų žanrų ir formų meno kūrinių: performansas, laikina vaizdo, šviesų ar garso instaliacija, paveikslas, šokis, eilėraštis ir kt. Meninės intervencijos bus pristatomos gyvai ir / ar tiesioginių transliacijų metu internete, Istorijų festivalio dienomis. Pristatymo / transliacijos trukmė – iki 30 min.

Laukiame jūsų portfolio ir idėjos iki rugpjūčio 3 d. (imtinai) el. paštu: daiva@kaunas2022.eu. (Pdf formatu, iki 10 MB apimties arba per WeTransfer ar pan. programą).Trumpai apibūdinkite savo kūrinio idėją ir pasirinktą vietą, kurioje norėtumėte ją pristatyti.

Atrinkti pasiūlymai bus įtraukti į Istorijų festivalio 2020 programą.

Raginame atsispirti nuo tokių ir panašių klausimų:
Kaip mane paveikė šių dienų iššūkiai kaip žmogų, menininką?
Kokius naujus apmąstymus, kūrybinius ieškojimus ši patirtis paskatino?
Kaip savo patirtis sieju su savo tėvų, senelių, šio miesto gyventojų patirtimi krizių laikotarpiais?
Ar juose atpažįstu save?..

Prioritetas bus teikiamas menininkų idėjoms, atliepiančioms festivalio temą, ieškančioms naujų istorijų pasakojimo formų ir siekiančioms jas pristatyti neatrastose vietose (gatvėse, aikštėse, butuose, alternatyviose erdvėse ir t. t.). Skatiname galvoti apie saugiai įgyvendinamus meno projektus, tinkamus ir galimo karantino sąlygomis.

Šiemet Istorijų festivalis planuojamas spalio 8–11 d. ir bus skirtas ne tik praeičiai. Reaguodamas į (post)pandeminio pasaulio tikrovę, festivalis kvies tyrinėti savo dienų iššūkius istoriniame kontekste, reflektuoti asmenines ir istorines mūsų kartos ir tėvų, senelių, prosenelių patirtis karų, okupacijos, tremčių, persekiojimų ir kt. sudėtingais laikotarpiais.

Kontaktai
Festivalio kuratorė Daiva Citvarienė, daiva@kaunas2022.eu
Festivalio koordinatorė Justina Petrulionytė-Sabonienė, justina@kaunas2022.eu

KVIETIMAS RAŠYTI LITERATŪROS TEKSTUS, INSPIRUOTUS KAUNIEČIŲ ATSIMINIMŲ


Kviečiame rašytojus tyrinėti Kaunas 2022 surinktas „mažąsias“ istorijas apie Kauną ir Kauno rajoną ir suteikti joms savo balsą, prikelti kitam gyvenimui. Tikimės, kad sukurti tekstai pasiūlys savo „maršrutus“ po vietos atmintį ir atsispirdami nuo praeities istorijų kalbės apie šiandienines patirtis. „Mažąsias“ istorijas saugome čia: www.atmintiesvietos.lt/kaunas2022.

Atrinkti tekstai bus publikuoti 2020 m. „Istorijų festivalio“ leidiniuose, Kaunas 2022 svetainėse (www.istorijufestivalis.eu ir www.atmintiesvietos.lt) ir apdovanoti simboliniais Kaunas 2022 dovanų rinkiniais.

Laukiame įvairiausio žanro nepublikuotų tekstų lietuvių arba anglų kalbomis, kurių bendra apimtis 1 700–8 500 spaudos ženklų arba 30–150 poezijos eilučių iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu justina@kaunas2022.eu (Word arba Pdf formatu).

2020 m. spalio 8–11 d. vyksiantį „Istorijų festivalį“ organizuoja Kaunas 2022 programa „Atminties biuras“. Siekiame priminti turtingą daugiatautę praeitį, o kartu ir „mažąsias“ istorijas, sudėtingų praeities įvykių liudininkes.
Šiemet festivalis kvies į šių dienų patirtis pažvelgti iš istorinės perspektyvos. Ar išgyvendami savo laikmečio iššūkius galime pasimokyti iš praeities istorijų? Ar jose atpažįstame save? Kokias savo pačių patirtis galime įžvelgti praeities įvykiuose? Ką reiškia atsidurti akistatoje su netikrumu dėl ateities, nesaugumu, nežinomybe? Kita vertus, kaip išlikti žmogumi, kai aplinkui siautėja destrukcija? Kaip įveikti žvėrį pačiam netampant juo?..

Kontaktai
Justina Petrulionytė-Sabonienė, justina@kaunas2022.eu

Kaunas 2022 Istorijų festivalis jungia visus, kurie mėgsta pasakoti ir klausytis istorijų. Praėjusiais metais su daugiau nei 40 renginių ir 20 partnerių startavęs festivalis kviečia teikti pasiūlymus 2020 m. programai. Festivaliu siekiame priminti daugiatautę vietos istoriją, stiprinti dialogą tarp skirtingų Kauno miesto ir rajono bendruomenių, skatinti žmonių pasididžiavimą vieta, kurioje gyvename, o kartu – ieškoti inovatyvių istorijų pasakojimo formų.

2020 m. Istorijų festivalis planuojamas spalio 8–11 d.
Šiemet festivalis bus skirtas ne tik praeičiai. Reaguodamas į (post)pandeminio pasaulio tikrovę, festivalis kvies tyrinėti savo dienų iššūkius istoriniame kontekste, reflektuoti asmenines ir istorines mūsų kartos ir tėvų, senelių, prosenelių patirtis karų, okupacijos, tremčių, persekiojimų ir kt. sudėtingais laikotarpiais.  Kviesime kelti tokius ir panašius klausimus:
Ar išgyvendami savo laikmečio iššūkius galime pasimokyti iš praeities istorijų? Ar jose atpažįstame save? Kokias savo pačių patirtis galime įžvelgti praeities įvykiuose? Ką reiškia atsidurti akistatoje su netikrumu dėl ateities, nesaugumu, nežinomybe? Kita vertus, kaip išlikti žmogumi, kai aplinkui siautėja destrukcija? Kaip įveikti žvėrį pačiam netampant juo?..

Prioritetas bus teikiamas projektams, atliepiantiems festivalio temą ir ieškantiems naujų istorijų pasakojimo formų. Raginame burtis su savo partneriais, kuriems taip pat aktuali jūsų istorija: dalintis eksponatais, istorinėmis žiniomis, kompetencijomis ir t. t. Kartu kviečiame istorijas pasakoti naujose, neatrastose ar jūsų istorijai svarbiose miesto bei rajono erdvėse (gatvėse, aikštėse, butuose, alternatyviose erdvėse ir t. t.). Be to, skatiname galvoti apie saugiai įgyvendinamas iniciatyvas, tinkamas ir galimo karantino sąlygomis.

Lauksime jūsų pasiūlymų iki 2020 m rugpjūčio 3 d. 12:00 val.
Papasakokite apie juos užpildydami šią registracijos anketą: bit.ly/IstorijuFestivalis2020

Apie atrinktus pasiūlymus informuosime iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. Jie bus įtraukti į Istorijų festivalio 2020 programą ir taps bendros komunikacijos dalimi.

Kontaktai
Festivalio kuratorė Daiva Citvarienė, daiva@kaunas2022.eu
Festivalio koordinatorė Justina Petrulionytė-Sabonienė, justina@kaunas2022.eu