Jaunimas kalba apie karą. Režisierė Saulė Sakalauskaitė. Spektaklis