Egle_r

2020-09-29

Daiva IVANAUSKAITĖ

Po Antrojo pasaulinio karo gindamiesi nuo bado vokiečių vaikai iš Rytų Prūsijos keliavo į Lietuvą. Jie vadinami vilko vaikais. Teta Inga yra viena iš jų.
2020-09-29

Dalia BIELIŪNAITĖ

Pasirodo, šiandien, kai iš Ramybės parko buvo iškeldinamos kapinės, šie trys totorių numirėliai buvo prižadinti.
2020-09-29

Rūta Vyžintaitė-Lajienė

Ne ton pusėn dygsta gyvenimas. Pro sudilusį kampą regiu: tiltu ašaras šluostosi Nemunas
2020-09-28

Bal Machšovesas

Jeigu visi šiuo metu atstatinėjami namai galėtų prabilti, būtų sunku tverti.
2020-09-24

Julija Račiūnaitė

Retas kuris žino, ką reiškia grėsmės akivaizdoje leisti mėnesius, metus, jaustis visąlaik priklausomam nuo atsitiktinumo malonės.
2020-09-21

Akvilė Weinert

Ir vėl tas jausmas – mane ištremia. Kažkas grėsmingai bando mane išrauti ir perkelti į kitą žemę.