Egle_r

2020 29 rugsėjo

Daiva IVANAUSKAITĖ

Po Antrojo pasaulinio karo gindamiesi nuo bado vokiečių vaikai iš Rytų Prūsijos keliavo į Lietuvą. Jie vadinami vilko vaikais. Teta Inga yra viena iš jų.
2020 29 rugsėjo

Dalia BIELIŪNAITĖ

Pasirodo, šiandien, kai iš Ramybės parko buvo iškeldinamos kapinės, šie trys totorių numirėliai buvo prižadinti.
2020 29 rugsėjo

Rūta Vyžintaitė-Lajienė

Ne ton pusėn dygsta gyvenimas. Pro sudilusį kampą regiu: tiltu ašaras šluostosi Nemunas
2020 28 rugsėjo

Bal Machšovesas

Jeigu visi šiuo metu atstatinėjami namai galėtų prabilti, būtų sunku tverti.
2020 24 rugsėjo

Julija Račiūnaitė

Retas kuris žino, ką reiškia grėsmės akivaizdoje leisti mėnesius, metus, jaustis visąlaik priklausomam nuo atsitiktinumo malonės.
2020 21 rugsėjo

Akvilė Weinert

Ir vėl tas jausmas – mane ištremia. Kažkas grėsmingai bando mane išrauti ir perkelti į kitą žemę.